BRC

Kvalitetens - BRC

Organisation för de största detaljhandelskedjorna som har utvecklat en standard för utvärdering av leverantörer av produkter under detaljhandelns egna varumärken, för att skydda sina kunder och för att myndighetskraven i bl.a. brittiska Food Safety Act ska kunna uppfyllas.

BRC Innehåller

 • Högsta ledningens engagemang
 • HACCP
 • Kvalitetsledningsystem
 • Krav på anläggning-produktionsplats
 • Produktstyrning
 • Processtyrning
 • Personal
 • Eget varumärket förstärks hos kunderna
 • Trovärdighet
 • Minskad tidsåtgång för andra parts revisioner
 • Ökad kompetensnivå
 • Produktstyrning
 • Kan underlätta för att nå en övrig marknad vid export
 • Leveranssäkerhet m.m.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå