Integritetspolicy

Integritetspolicy

På kvalitetens.com  värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du ska kunna ta del av och förstå integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad Är En Personuppgift Och Vad Är En Behandling Av Personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk  person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex.  IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.Behandling av personuppgifter innebär allt som vi utför med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter kallas en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem Är Ansvarig För De Personuppgifter Vi Samlar In?

Kvalitetens  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Vilka Personuppgifter Samlar Vi In Om Dig Som Kund Och Varför?

kvalitetens.com kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att identifiera dig som besökare, kunna återkoppla och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. De personuppgifter som kvalitetens.com  behandlar om dig som kund är namn, e-postadress, IP-adress, webbadress samt telefonnummer. Lagring sker så länge som det kan anses vara relevant och nödvändigt.

Från Vilka Källor Hämtar Vi Dina Personuppgifter?

Du behöver lämna uppgifter till oss när du kontaktar oss via hemsidan och de lagras så vi ska kunna återkoppla till dig.

Hur Länge Sparar Vi Dina Personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Hur Hanterar Vi Personnummer?

kvalitetens.com frågar aldrig efter personnummer så detta är ingenting vi lagrar.

Vad Är Cookies Och Hur Använder Vi Det?

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som webbplatsen som du besöker sparar på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Kan Du Själv Styra Användningen Av Cookies?

Genom att godkänna denna policy eller genom att använda kvalitetens.com samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång kvalitetens.com försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Observera att om du väljer att inte acceptera några typer av cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på webbplatsen.

Hur Skyddas Dina Personuppgifter?

kvalitetens.com har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifterna i säkert förvar.

Kontaktuppgifter Vid Frågor Om Dataskydd?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor på info@kvalitetens.com.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå