Egenkontroll

Kvalitetens - Egenkontroll

Våra program är kända för att vara mycket lättjobbade med så lite papper som möjligt.

En restaurang som exempel behöver 2 blanketter att fylla i per vecka. (max 10 minuter/vecka.)

Varför vara noga med att dokumentera i sittkontrollprogram? Jo det är ett ”kvitto” på sin verksamhet och enkelt utryckt så gäller det att ”rädda sitt eget skinn”.

Egenkontroll Innehåller

 • Godkännande/Registrering
 • Utbildning
 • Personlig hygien
 • Vatten
 • Skadedjur
 • Rengöring
 • Underhåll
 • Utformning lokal
 • Avfall
 • Förpackningsmaterial
 • Separering
 • Märkning/presentation
 • Mottagning
 • Lufttemperatur i kylar
 • Lufttemperatur i frysar
 • Upptining
 • Tillagning/värmebehandling
 • Nedkylning
 • Varmhållning
 • Återupphettning
 • Utlevererad kyld mat
 • Utlevererad varm mat
 • Temperatur diskmaskin
 • Temperatur, ankomst varm mat
 • HACCP
 • Övrig faroanalys
 • Spårbarhet
 • Reklamation/återkallande
 • Korrigerande åtgärder
 • Intern revision

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå