HACCP

Risk Analys Kritiska Styr Punkter

Systemet uppkom när man i USA 70 talet skickade upp människor i rymden och ville säkra sig om att inte folk riskerade bli sjuka under resan.Detta visade sig även fungera i Livsmedelsindustrin och är idag vedertagit i hela världen.
 
Vad är HACCP

Finns det nagon Kemisk, Mikrobiologisk, Allegren (allergi) eller Fysikialisk risk som gör att företagets process riskerar bli en hälsofara för konsumenten?

HACCP systemet styr upp processen så man minimerar risken att slutprodukten kan vara en hälsofara för  slutkonsument.Detta är idag myndighetskrav överallt där man bedriver livsmedelsverksamhet.

HACCP-system som är mycket lätt att hantera.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå