LISTERIA

Vad är listeria?

Listeria  är en bakterie som orsakar infektionen listerios hos människa.

Var finns listeria?

Listeria är allmänt spridd i naturen och finns därför på många livsmedelsråvaror. Bakterien kan få fäste, och vara svår att bli av med, i lokaler och på utrustning där livsmedel tillverkas. På så sätt kan bakterien förorena de livsmedel som tillverkas där.

Det som utmärker Listeria är att den kan föröka sig i kylskåpstemperatur och utan tillgång till syre, till exempel i vakuumförpackningar. Den förökar sig dock långsammare ju kallare det är. Vid 4°C förökar sig listeria ungefär hälften så fort som vid 8°C.

I produkter med lång hållbarhet i kylskåp kan listeria därför hinna föröka sig till nivåer som är skadliga för riskgrupper innan hållbarhetstiden gått ut. Det gäller framförallt livsmedel som förvarats några veckor i kylskåp och ska ätas utan att hettas upp, till exempel vakuumförpackad rökt och gravad fisk, skivat köttpålägg, patéer, mögel- och kittostar och vissa kalla ätfärdiga maträtter. Listeria dör vid upphettning, men överlever frysning.

Listeria kan inte föröka sig i torra livsmedel, som lagrade hårda ostar. Bakterien trivs inte heller i livsmedel som är sura, det vill säga har lågt pH-värde, som ättiksinläggningar och fruktjuicer. (Hämtat från Livsmedelsverket) 

Vi har mycket lång erfarenhet av detta och hjälper er med hur ni skall gå tillväga.

Hur sanerar vi?

Vad är orsaken?

Hjälpmedel för framtiden i förebyggande syfte.

Kontakta oss för professionell hjälp! 

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå